20 MIX ROMMET

Dette rommet skal være ferdig til mars 2020. Mer informasjon kommer.