16 MIX ROMMET

                        Dette rommet skal være ferdig til mars 2020. Mer informasjon kommer.