Priser

Leie uten vask

Døgnpris

2000 NOK

Leie med vask

Døgnpris

2500 NOK

Små arrangementer

Ved mindre arrangementer som f.eks møter i inntil 3 timer

Pr. time: 300NOK

Pris pr ekstra dag

Ved behov for ekstra tid på oppdekking/opprydding

Pr dag ekstra: 500 NOK